1. Η Terra Pindus (Κοιν.Σ.Επ.) ιδρύθηκε από αγνό ενδιαφέρον για προσφορά στον ορεινό χώρο της Πίνδου. Σκοπός της ομάδας είναι, η συμβολή στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος που καταγράφεται στην έκταση της οροσειράς.

https://www.terrapindus.gr+30 6980682589 – +30 6973008995 | info@terrapindus.gr