Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Δήμος Δελφών

Ο Δήμος Δελφών αποτελεί την Καλλικρατική συνέχεια της τελευταίας διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας.
Join our Team

Θέλετε να συμμετάσχετε στο Kaloskopirestart ;