Σήμανση μονοπατιών

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και τοποθετούμε πινακίδες σήμανσης για τα μονοπάτια του χωριού μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Zenel Bejdo για την βοήθεια στην τοποθέτησή τους, την Χρυσάννα Μωρίκη για την ξυλεία και την εταιρεία Photolab Athens για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους.