Δράσεις καθαριότητας

Προσπαθούμε όσο πιο συχνά γίνεται να οργανώνουμε δράσεις καθαριότητας. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων, μαζεύουμε τα σκουπίδια από τους δρόμους και το δάσος. αλλά και μέσα από το ίδιο το χωριό.