Γενικές Συνελεύσεις 2021-2022

2022-05-28T17:45:45+00:00

Γενικές Συνελεύσεις 2021-2022 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 5 Πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ» στην έδρα της στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο επί της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Καλοσκοπής, την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για