Γενικές Συνελεύσεις 2021-2022

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 5
Πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ» στην έδρα της στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο επί της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Καλοσκοπής, την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για αποχώρηση μέλους της ΚοινΣΕπ.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 4
Πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ» στην έδρα της στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο επί της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Καλοσκοπής, την 31η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για είσοδο νέου μέλους στην ΚοινΣΕπ.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 3
Πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ» στην έδρα της στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο επί της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Καλοσκοπής, την 4η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για αναπλήρωση του Ταμία της ΚοινΣΕπ, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 2
Πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ» στην έδρα της στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο επί της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Καλοσκοπής, την 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης α) την λήψη απόφασης για συμμετοχή στην Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» και β) ορισμού εκπροσώπου της επιχείρησης για την συμμετοχή στην ως άνω Ένωση.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 1
Πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ» στην έδρα της στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο επί της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Καλοσκοπής, την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή 1ης Διοικούσας Επιτροπής.